Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Στοιχεία Εταιρίας

Η STYMON Natural Products IKE, είναι μια Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, η οποία συστάθηκε τον Ιούλιο του 2015 ως Tecnosfat με έδρα την Πάτρα. Η εταιρία, έχει εταιρικό κεφάλαιο 1.010.810 Ευρώ και αριθμό καταχώρησης Γ.Ε.Μ.Η 135367716000. Οι εταίροι της Stymon Natural Products, έχουν ευρεία επιχειρηματική εμπειρία, συγκεκριμένα εμπειρία στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων, βιοκαυσίμων, επιστημονικού εξοπλισμού, αγροτικής παραγωγής, έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων. Εταίροι στην Stymon Natural Products IKE είναι οι:

-Παρασκευάς-Κυριάκος Πέττας του Παύλου, Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, Οδός Β2, Οικοδομικό Τετράγωνο 4, 25018 Δυτική Αχαΐα

-Παύλος Πέττας του Παρασκευά , Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, Οδός Β2, Οικοδομικό Τετράγωνο 4, 25018 Δυτική Αχαΐα

-Σοφία Πέττα του Παρασκευά, Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, Οδός Β2, Οικοδομικό Τετράγωνο 4, 25018 Δυτική Αχαΐα

-Δημήτριος Αλφρέδος Παρθενόπουλος του Ανδρέα, Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, Οδός Β2, Οικοδομικό Τετράγωνο 4, 25018 Δυτική Αχαΐα

-Γρηγόριος Τιμοσίδης του Ιωάννη, Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, Οδός Β2, Οικοδομικό Τετράγωνο 4, 25018 Δυτική Αχαΐα

Όλοι οι εταίροι, συμμετέχουν στην εταιρία με κεφαλαιακές εισφορές. Διαχειριστής της εταιρίας, είναι ο Παρασκευάς – Κυριάκος Πέττας.

Στοιχεία εταιρίας:

Α.Φ.Μ: 800676481

Δ.Ο.Υ: Πατρών

Γ.Ε.Μ.Η: 135367716000

στοιχεία εταιρίας
Greek